Αποστολές σε Ελλάδα και Κύπρο

Xenon Racer (PS4)

Τιμή: 20,90€4,90€

Διαθέσιμο - Άμεση Αποστολή
Κωδικός προϊόντος: 6071485

Στοκοντινόμέλλον, ηεπί σημηδιοργανώτριααρχήαγώνωνταχύτηταςδιατάζειμίαετήσιαδιακ οπ ήαπότουςαγώνες, ώστεοιομάδεςναμεταβούνομαλάσταιπτάμεναοχήματα. Γιαναγεφυρωθείαυτότοκενό, οικορυφαίοικατασκευαστέςυβριδικώναυτοκινήτωνδιοργανώνουνέναανεπίση   μοπρωτάθλημαγιααρχάριους οδηγούς στουςδρόμους πόλεωνσε  όλο  τον  κόσμο.  ΤαανεπτυγμένααυτοκίνητατουςκινούνταιμεηλεκτρισμόκαιαέριοΞένο, μεαποτέλεσματαοχήματαναπιάνουντρελέςταχύτητες. Μπείτεπίσωαπότοτιμόνι, χαλιναγωγήστετηναδρεναλίνησαςκαιτρέξτεστουςδρόμους. Εκτιναχθείτεσεανεκδιήγητεςταχύτητεςκαιμεταμορφωθείτεστοναπόλ  υτο Xenon Racer! 

Σχετικά προϊόντα

Funko Pop
Nintendo Amiibo
Lego κατασκευες