Αποστολές σε Ελλάδα και Κύπρο

Romance Of The Three Kingdoms XIV (PS4)

Τιμή: 20,69€19,80€

Άμεση παραλαβή από το κατάστημα ή Άμεση Αποστολή
Κωδικός προϊόντος: 6077313

  • Triumph over the land, take charge of the fate of China! Conquer territories and fly your colours
  • the game's map showcases the territory captured and the thrill of expansion using a simplified colour system. Everything from war to diplomatic affairs will be geared toward managing and gathering land as players attempt to spread their strategies at will across the vast China map
  • more uniquely personified officers to lead to reunite the Empire! Greater individuality among characters will also be on display, with officers from the three Kingdoms like Liu be I and guan Yu asserting themselves at various situations in order to fully Immerse players into the game's rich history
  • rulers with different convictions and tactics bring about myriad gameplay! With organisations now determined through each ruler's ideals, different game experiences are now possible via different rulers. Even within the same faction, different policies now bring with them different strategies for expansion, making the wise use of various officers a cornerstone of advanced

Σχετικά προϊόντα

Η διάκριση μας για το 2020 !